#6: What Is It Like Being a Sports Trader? || INTERVIEWS WITH TRADEMATE SPORTS CUSTOMERS

This is our 6th interview in our series of interviews with Trademate Sports customers. Thanks to Jørn for sharing his sports trading journey with us. His interview has been translated into English. His original answers in Norwegian can be found further down. 

Trademate Sports - A sports trading software

Trademate Sports - A sports trading software

WHAT IS YOUR EXPERIENCE IN SPORTS TRADING?

My experience with sports trading is that if one has the time and patience, it is a guaranteed source of income over time. The variance is higher the higher your odds range is. I’ve played on more than 10 bookies now and have been limited on the most of them. I have not made a great deal of money compared to the time spent, but that is mainly because my starting bankroll is too low. 

DO YOU HAVE ANY TIPS FOR NEWBIES IN SPORTS TRADING?

I would recommend beginners to save up some money before starting with sports trading. When first getting started, one should have a decent starting bankroll. Somewhere between $1000-$2000 would be a good place to start. I’ve made the most money on football, so I would recommend mainly sticking to football. Part of the reason behind this is that I have knowledge about which trades that are worth playing and which are not. The majority of good trades can be found in the so-called “low liquidity markets”. E.g. lower divisions in Norway. A lot of people recommend staying away from playing on these leagues because you get limited faster. I try to stay under the rader as long as possible, but I rarely decline a good trade even in the lower divisions. Start by putting in a couple of accumulators, so that the bookies will profile you as a losing player. After that, just place trades anywhere there is value, that’s my advice. There are so many bookies out there that it will take time to get limited on all of them. 

Keep your odds range between 1.60 - 4.50. To play 4.50 in odds, you should have an edge of 7%. Volum = long-term profits. So place as many trades as you possibly can. When there are many games on try to distribute your bankroll across as many trades as possible. Play edges as low as 1.5% to increase the volume during weekdays. Dedicate a couple of hours on the weekends when the majority of games are on and try to play through your entire bankroll on the different bookies.

ARE YOU BETTING THE SOFT OR THE SHARP BOOKS?

I have only played on softs so far. Still not limited on a lot of bookies. 

WHAT’S YOUR BANKROLL?

My bankroll is about 45k NOK, as I have cashed out quite a bit. Making withdrawals costs in the form of fees. And it takes some time to get the withdrawals from some of the bookies. 

 

HOW MANY TRADES DO YOU REGISTER ON AVERAGE IN A WEEK?

I place around 100 trades per week during the season. 

 

WHAT’S YOUR AVERAGE TURNOVER IN ONE WEEK, A MONTH?

Slightly below 100k NOK per month

 

HOW MANY HOURS ARE YOU SPENDING ON SPORTS TRADING IN ONE WEEK?

Not sure, but it usually takes a couple of hours. I usually have the Trademate feed up, while I’m doing other things on my laptop. 

 

WHAT’S YOUR FUND GROWTH PERCENTAGE?

The fund growth goes up and down as I keep making withdrawals and deposits on different bookies, so it is not really representative for how much money I’ve made. My avg. ROI per bet is at 3.1% and I’ve played for almost a million NOK across 6750 trades. Including the bonuses, that adds up to a nice profit. I make more money on sports trading than having the money in the bank, so for me it is an easy choice. I do spend quite a bit of time on it, but then again I do think it is fun!

 

DID YOU HAVE BAD RUNS? (WHAT HAS BEEN YOUR BIGGEST LOSS?)

I’ve had bad-runs of 8-10k NOK (about $800-$1200). Nothing went the right way for a longer period of time. Then I had to reduce my stakes. When the trend turns around, I’ve made back what I lost quite fast by increasing my risk by increasing the stake size per trade. It swings both ways. After a good downswing there will always be an upswing and vice versa. You could keep your stakes flat or do as I and speculate a bit when the wind in the sails turn. My highest stake on a game was 2750 NOK ($350) on New York Yankees to win against Texas Rangers some time ago. The edge was more than 30%, 8 minutes before the game started. The odds dropped before the game started, but the Texas Rangers got an early lead. 6-0. The Yankees managed to pull it back to 6-5, but that was it. I would recommend staying away from large bets on low odds. I have burned myself multiple times doing so. Just stay away from 1.29 - 1.49 in odds. The value here is marginal and one has to place high stakes to get a good return. It is rarely worth it. To get in a 1,70 in odds is almost as easy/difficult to get inn as a 1.40 in odds. 

 

WHY ARE YOU USING TRADEMATE SPORTS?

I use Trademate Sports, because it is fun and to make money.

 

WHAT DO YOU LIKE MOST ABOUT USING TRADEMATE SPORTS?

What I like the most about Trademate Sports is the fact that it works. One can make a living from this with a high enough bankroll and turnover. It can be difficult to achieve on the soft bookies though. To make a living one would need a yearly turnover of 30 million NOK and an avg. ROI per bet of 2-3%, plus avoiding high fees. 

 

INTERVIEW IN NORWEGIAN

 

WHAT IS YOUR EXPERIENCE IN SPORTS TRADING?

1. Min erfaring med Sports Trading er at dersom man har tiden og tålmodigheten, så er det en garantert inntektskilde på sikt.

Variansen er høyere jo høyere oddsrange man spiller på. Jeg har spilt på over 10 bookies nå, og blitt limitert hos de fleste. Jeg har ikke tjent gode penger på dette i forhold til tiden jeg har lagt ned, men det er fordi bankrollen min er for lav.

DO YOU HAVE ANY TIPS FOR NEWBIES IN SPORTS TRADING?

2. Jeg vil anbefale nybegynnere å spare penger før man starter med sportstrading. Når man først skal sette i gang, så burde man ha en brukbar start-bankroll. Et sted mellom 10-15 000,- er fint å starte med. Jeg tjener mest på fotball, så jeg vil anbefale å holde seg mest til det. Noen av grunnene til det er fordi jeg har kjennskap til hvilke trades som er verdt å spille, og hva som ikke er så lurt. De fleste gode trades finnes på såkalte «low equity markets». Divisjoner langt nede som norsk breddefotball f. eks. Mange anbefaler at man holder seg unna å spille for mye på bredde, da dette gjør at man fortere blir limitert. Jeg prøver å holde meg under radaren så lenge det går, men takker sjeldent nei til en god trade på breddefotball. Start med å legg inn et par akkumulatorer, så bettingselskapene anser deg som en tapsspiller. Deretter kjør på med alt mulig hvor det finnes verdi, er mitt tips. Det er såpass mange bettingselskaper der ute at det tar tid å bli limitert hos alle. Hold oddsrangen til mellom 1,60 og 4,50. For å spille 4,50-oddsere bør man ha en edge på rundt 7%. Volum = long term profit. Sett så mange trades som mulig. Fordel din bankroll på så mange spill som mulig. Spill på helt ned til 1,5% edge for å få opp volumet i hverdager. Sett av et par timer i helgene hvor det er mest aktivitet, og prøv å få tømt saldoen på kontoene dine.

ARE YOU BETTING THE SOFT OR THE SHARP BOOKS?

3. Jeg har kun spilt på soft bookies så langt. Gjenstår å bli limitert hos flere selskaper enda.

WHAT’S YOUR BANKROLL?

4. Min bankroll er på rundt 45 000,-, da jeg har cashet ut en del. Man taper mye på uttak og avgifter. Og det tar tid å få uttakene gjennom hos noen bookies.

HOW MANY TRADES DO YOU REGISTER ON AVERAGE IN A WEEK?

5. Jeg setter rundt 100 trades i uka når det er sesong.

WHAT’S YOUR AVERAGE TURNOVER IN ONE WEEK, A MONTH?

6. I underkant av 100 000,- per måned

HOW MANY HOURS ARE YOU SPENDING ON SPORTS TRADING IN ONE WEEK?

7. Vet ikke, men det blir fort noen timer. Jeg har som regel trademate-feeden oppe, mens jeg gjør andre ting

WHAT’S YOUR FUND GROWTH PERCENTAGE?

8. Fund growthen går opp og ned ettersom jeg setter inn mer penger på ulike kontoer, så den er ikke representativ for hva jeg har tjent. Min ROI er på 3.1% og jeg har snart spilt for én million over 6750 trades. Med bonuser hos bookies, så blir det jo en liten sum i profit. Jeg tjener mer på sportstrading enn å ha pengene i banken, så for meg er det et lett valg. Jeg bruker jo en del tid på dette, men så er det jo morsomt og da!

DID YOU HAVE BAD RUNS? (WHAT HAS BEEN YOUR BIGGEST LOSS?)

9. Jeg har hatt badrun-streaks på 8K-10K. Ingenting gikk inn på en lengre periode. Da måtte jeg gå ned på innsatsen. Da tendensen starter å snu, så redder jeg inn det tapte ganske kjapt ved å øke risikoen ved å høyne innsatsen per trade. Flyten går begge veier. Etter en god downswing kommer det alltid en upswing og motsatt. Du må gjerne holde innsatsen flat, eller gjør som meg og spekuler litt i når viden i seilet snur. Høyeste innsats var 2750,- på New York Yankees to win mot Texas Rangers for litt siden. Her var edgen på over 30% 8 minutter før kampstart. Oddsen droppet oppskriftsmessig før start, men Texas Rangers fikk en tidlig ledelse; hele 6-0. Yankees klarte å hente inn til 6-5, men det ble med det. Jeg vil anbefale å styre unna store bets på lav odds. Her har jeg brent meg flere ganger. 1,29-1,49-oddsere er bare å styre unna. Marginal verdi her, og man må gå tungt inn for å få noe særlig avkastning. Det er sjeldent verdt det. Å få inn en 1,70-oddser er nesten like vanskelig/lett som en 1,40-oddser.

WHY ARE YOU USING TRADEMATE SPORTS?

10. Jeg bruker trademate sports fordi det er gøy og for å tjene penger.

WHAT DO YOU LIKE MOST ABOUT USING TRADEMATE SPORTS?

11. Det jeg liker best med trademate sports er det faktum at det funker. Man kan leve av dette om man har høy nok bankroll og turnover. Det kan være vanskelig å oppnå med soft bookies. For å leve av dette må man ha en turnover på 30 000 000 årlig og ROI på 2-3% og unngå høye fees.

By Jørn

If you would like to share your experiences with using Trademate, let us know via the chat :) It is possible to share your experiences anonymously as well. 

 

#4: What Is It Like Being a Sports Trader? || Interviews with Trademate Sports Customers

This is the 4th interview in our series of interviews with Trademate customers. Big thanks to Matias for sharing his answers!

Being a sports trader

Being a sports trader

 

What is your experience in sports trading?

Before signing up for Edgebet/Trademate Sports 13 months ago, I had literally no experience what so ever with sports trading. Up until October 2016, when the sharps were added, I had grown my initial $5000 to around $9000, even though having a really bad run the last 1000 trades. Meanwhile, I also experienced a bad run in poker, and ultimately decided to only focus on trading, so I added more funds to my overall trading account and was ready to take on the sharps. The first three months I ran terribly on the sharps, basically having an almost straight 45-degree downward graph. Luckily the softs treated me a whole lot better, so overall I broke about even. What I think is important to mention is that I knew little to nothing about trading the sharps, so I hadn’t developed any strategy or anything. I just took almost every trade that popped up. Although having a positive overall closing edge, it was not worth my time squeezing out ~1% without having a huge bankroll. During January I had almost emptied my Sportmarket account and was considering only trading softs for a while. Luckily I took some time trying to actually learn from my previous trades, and improve my ratio of +ev and –ev trades. Also, I began taking a lot of own trades where I used my experience gained over the past months and found a way to beat the closing line by a lot more than most of the trades I got by using Trademate Sports. This led to way more trades and thereby a lot more turnover and I took my Sportmarket account from ~$2000 in mid-January to ~$20000 over ~5000 trades. Unfortunately, the past few weeks been absolutely horrible and the combination of not trading very well, bad position sizing and running bad has shrunk the account by quite a bit.

 

Do you have any tips for newbies in sports trading?

That depends a lot on what your goals are. If you just want to have some extra money besides your job or something, the articles and videos on Trademate Sports is a good start. If sports trading is something you really are willing to spend some time on and potentially do for a living, I would try to get a broad understanding of trading and how the market works in general. This article, for instance, gave me some insight on how those who model sports are thinking and how the odds are created: (https://www.sbo.net/strategy/football-prediction-model-poisson-distribution/). While only trading on the softs in the beginning, I would open a Sportmarket account (or any similar service), just to observe and explore how the market actually looks like and works. The long-term goal should be to create an own strategy to beat the sharps by yourself, whether it’s by utilizing information from Trademate Sports and deploy your strategy, or create your own models so you don’t even need Trademate Sports. This probably means you should specialize on one sport, or maybe just one specific market in a sport. I wish I didn’t spend time trading basketball on sharps when I didn’t have a clue etc. (stupid Chinese basketball).

Maybe it’s obvious to many but still: there are bots that will take any combination of bets that will result in a surebet (>100% payout), so you will never be able to a get a “straight up” edge that is big with the sharps. To have a, lets say, > 5% edge the odds would have to move, that’s why I would recommend trying to find your own strategies if you really are looking for the big money. 

 

Are you betting the soft or the sharp books?

Both, but I’ve had my main focus on the sharps. Usually, I have 1-3 softs, in addition to the “semi-soft ” sites, Betcris and 188/Roadbet. Still, have quite a few softs left, but probably will wait until most of the recommended football leagues restart before signing up for any new.

 

What’s your bankroll?

Enough to turn over an amount that potentially can make me some good money, yet not as big as I’d like.  

 

How many trades do you register on average in a week?

So far this year it’s somewhere between 250-300.

 

What’s your average turnover in one week, a month?

Depends how many games there are and the size of the bankroll. The first four months of the year it was $420 000 with sharps, with $180 000 of it being in April only.

 

How many hours are you spending on sports trading in one week?

Hard to tell, I spend a lot of time on the computer so I just have Trademate Sports in the background all the time. I do however spend maybe an hour or so a day just looking for certain things on Sportmarket.

 

What’s your fund growth percentage?

I can’t tell for sure anymore, because I “cleaned up” my bookmakers by removing the accounts I’d been limited on and added a bookmaker as a “bank” to not lower the balance. Of course the “active” function, which would have dealt with the issues, was added just a week or so after I did that (hehe). The growth percentage was over 100% when I removed them.

 

Did you have bad runs? (What has been your biggest loss?)

I touched upon some early bad runs earlier, which were some of the longest bad runs I’ve had. As we speak I’m on probably the worst run in terms of $ because my sizing has been bigger than ever and the bigger bets have not gone in my favour. The last 500 bets or so I’m stuck almost $10 000, which is frustrating, but I believe I can handle the swings pretty well.

 

Why are you using Trademate Sports?

Heard of it through Liqqa (Jonas Gjelstad's poker name) on a poker podcast, really liked it, and haven’t seen any reason to stop using it.

 

What do you like most about using Trademate Sports?

It’s easy to use, has most of the features I need (closing lines etc.), and there’s a good community if I need help or opinions.

 

By Matias - Trademate Customer

If you would like to share your experiences with using Trademate, let us know via the chat :) It is possible to share your experiences anonymously as well. 

#3: What Is It Like Being a Sports Trader? — Interviews with Trademate Sports Customers

This is the 3rd interview in our series of interviews with Trademate customers. Big thanks to Martin for sharing his answers!

Trademate Sports - A sports trading software

What is your experience with sports trading?

Before I created my TM account back in late 2016 I had no experience in sports trading, since then I've learned a lot, but I still have a lot more to learn.

 

Do you have any tips for newbies in sports trading?

Know whether you are a person that can handle big swings/variance or not and adjust your presets accordingly. Playing too big of an odds range when you handle variance badly can be pretty tough, though don't let it get to you too bad as it'll turn around. I speak based on my own experience.

 

Are you betting the soft or the sharp books?

I have only been using softs so far and have about 4500 trades placed.

 

What’s your bankroll?

My current bankroll is about 100K NOK.

 

How many trades do you register on average in a week?

I think my average is around 200.

 

What’s your average turnover in one week, a month?

In a week my average turnover is about 50K NOK, in a month around 200K NOK.

 

How many hours are you spending on sports trading in one week?

It varies a lot, with weekends when I have nothing else going on it can get up to 12+ hours a day. During weekdays it's anywhere from 3 - 7 hours I'd say.

 

What’s your fund growth percentage?

My current fund growth percentage is about 172%

 

Did you have bad runs? (What has been your biggest loss?

I've had my share of bad runs, I started off with running complete trash for my first 1500 bets, but I stuck with it and it paid off eventually. My biggest loss was about 10K NOK in about 2 days. That was just after things started to go really well and I lost almost all my gains, that sucked.

 

Why are you using Trademate Sports?

I always liked sports betting, but I wasn't in it for the thrill of winning a ridiculous accumulator every now and then knowing that I was losing money in the long run. I have never understood how people see the fun in that, knowing that they were losers in the long run. I knew there had to be a way to be profitable with this, I just had no clue until I joined Trademate. I've now used Trademate pretty actively since the beginning of 2017 and I'm loving it.

 

What do you like most about using Trademate Sports?

The most fun days are obviously when you go on a nice run good. But what I really like is to watch the progress I see from month to month with Trademate.

 

By Martin - Trademate Sports Customer

If you would like to share your experiences with using Trademate, let us know via the chat :) 

It is possible to share your experiences anonymously as well.